Klik hier om Gras-BURGR te worden
Klik hier voor make a friend-venster
Er heerst nogal eens verwarring over Gras-Eieren en Vrije Uitloop eieren, sinds er in 2003 naast Gras Eieren ook gewone Vrije Uitloop eieren op de markt zijn gekomen. Bijgaand overzicht geeft aan wat de verschillen zijn:
Beide soorten eieren vallen officieel onder de categorie Vrije uitloop volgens de EU-wetgeving en moeten dus een code 1 op het ei gestempeld krijgen
    Gras
keurmerk
EU
vrije uitloop
1 Komen de kippen buiten? 90% 10%
2 Hoeveel kippen zitten er per m² staloppervlak? 7 9 - 18
3 Stalgrootte (aantal kippen per stal)? gem. 6.000 (<10.000) tot 53.000
4 Uitval na 13 maaanden eieren leggen 6 à 7% 14%
5 Volières (woonlagen boven elkaar in de stal) 7 9 - 18
6 Hoeveel weide krijgt iedere kip 4 m² 4 m²
7 Krijgen de kippen uitsluitend plantaardige voeding? Ja Nee
8 Mogen er chemische stoffen worden toegevoegd? Nee Ja
9 Mogen de graasweiden worden behandeld met chemische gewasbeschermingsmiddelen? nee ja
10 Landschapsstallen? Doelstelling: Stallen worden omringd met struikgewas Ja Nee

De Normering Houderij Graskippen is echter veel strenger dan de EU normering voor Vrije Uitloopkippen omdat Gras Eieren ook onder het Gras Keurmerk vallen.Belangrijkste verschil is, dat er volgens de EU normering 18 kippen per 1 m² hokoppervlak gehouden mogen worden. Bij Graskippen is dat slechts 7.

GÉÉN VOLIÈRES
De Vrije uitloop kippen worden bovendien involièrestallen gehouden, wat inhoudt, dat ze in meerdere woonlagen boven elkaar leven.
Voor Graskippen zijn volièrestallen niet toegestaan, omdat in de praktijk blijkt dat een groot deel van de kippen dan nooit buiten komt.
Stallen met Vrije Uitloop-kippen zijn vaak erg groot (10.000 tot 50.000 kippen per stal).
Bij Graskippen is dat gemiddeld 6.500 kippen.
Kippen lopen vaak niet verder dan 200 meter van de stal, ook als er verderop voldoende ruimte is.

Bij een stal met 50.000 kippen, blijft het grootste gedeelte van de 12,5 hectare weiland, die de kippen bij zo’n grote stal ter beschikking zouden moeten hebben, onbezet.
Wel komen deze kippen vooral in de eerste 100 meter weiland direct voor de stal.
De overbemesting bij de stal is dan ook erg groot.
Uit onderzoek blijkt tevens, dat slechts 10% van de Vrije Uitloopkippen buiten komt wat de gezondheid van de dieren niet ten goede komt.



GEZOND NAAR BUITEN
Doel van de strengere normering voor de Houderij van Graskippen is juist om er naar toe te werken dat kippen zo gezond mogelijk naar buiten kunnen en er geen snavels meer gekapt hoeven te worden. Daar werken we stapje voor stapje naar toe.
Duidelijk is dat dit niet gaat met 18 kippen per 1 m² oftewel door meer kippen in een stal te stoppen.

De 1 op het EI geeft dus geen garantie voor het gezond naar buiten gaan van de kippen.
Het Gras Keurmerk is in 1993 ingevoerd en geeft aan dat zij voldoen aan een veel strenger houderijsysteem dan volgens de EU-wetgeving verplicht is.

   



Contact Menu Servicelijn Gastenboek Fotoalbum Terug naar start
Activiteiten Menu Kind in de Wei Gras Ei Pannekoek bakken Actuele informatie Terug naar start
Meer weten Menu Gras Keurmerk Grasdier Landbouw Normeringen GrasLuifel Wildgraspaden Terug naar start
Wist je dat Menu De Eén op het Ei Verschil EKO-, Gras-, en Scharrelei Eieren, van toen tot nu Leuk om te weten Terug naar start
Laatste Menu Disclaimer Links Overig Terug naar start